หน้าหลัก > บริการลูกค้า > ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

1.โอนเงินผ่านธนาคาร
คุณสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และตู้เอทีเอ็ม โดยมีรายละเอียดบัญชี ดังต่อไปนี้
 
ชื่อบัญชี บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 713-2-59782-5
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 023-8-02500-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 161-2-30942-2
ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 244-2-09800-6
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 021-0-17718-7

ภายหลังจากการชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาทางอีเมล support@tvdbroker.co.th หรือส่งมาทางไลน์บริษัท @tvdbroker

2.ชำระด้วยเช็คธนาคาร
  • โปรดสั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” พร้อมทั้งขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” ในหน้าเช็ค และกรุณาระบุเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัยที่ด้านหลังของเช็คด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการต่อไป
  • ข้อมูลการชำระเงินของท่านจะถูกส่งมายังบริษัทฯ หลังจากที่ท่านชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร 2 วันทำการถัดไป

3.Bill Payment
ชำระทางเคาน์เตอร์ธนาคารด้วยเงินสดหรือเช็ค โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทได้ที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารกรุงไทย

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อขอรับแบบฟอร์มการชำระค่าเงินเบี้ยประกันภัยของบริษัท Bill Payment Form ที่หมายเลข 02-666-0388