หน้าหลัก > บทความ > วางแผนลดความเสี่ยง...ด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
16 มี.ค. 2563
วางแผนลดความเสี่ยง...ด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
วางแผนลดความเสี่ยง...ด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ การทำประกันที่จะให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่บาดเจ็บ เข้ารับการรักษาพยาบาล (หรือถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต) ในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น บริษัทประกันภัยจะรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือจ่ายค่าทดแทนให้ในขอบเขตที่กำหนด เพราะหากคุณบาดเจ็บ ประสบอุบัติเหตุนอกจากค่ารักษา และยังต้องรอให้ร่างกายฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ์ถึงจะกลับมาทำงานได้ อาจทำให้เสียรายได้ก็ได้ การทำประกันก็จึงเป็นการได้รับความคุ้มครอง มีประกันช่วยรับความเสี่ยงให้ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่ารักษา โดยที่เราต้องจ่ายเบี้ยประกัน ซึ่งเบี้ยประกันก็ไม่แพง และแม้ไม่นอนโรงพยาบาล ก็เบิกได้

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะเป็นกรมธรรม์ที่ใช้ประกันภัยเฉพาะคนเดียว 
แต่ก็จะมีข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่าง เช่น มึนเมา อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด, ฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง, เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม, แท้งลูก, สงคราม การปฏิบัติ การกบฏ การจลาจล, การเล่นกิจกรรมหรือกีฬาอันตราย และขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งการยกเว้นนี้มีบางกรณีที่สามารถขยายความคุ้งครองได้ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับบริษัทประกันได้

หากถามถึงความจำเป็นว่าควรทำไหม ก็คงบอกได้แต่เพียงว่า เราไม่รู้ว่าในวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด ดังนั้นถ้าเราได้รับความคุ้มครอง มีการชดเชย มีการแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลย ที่สำคัญ...อย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ดีและให้ครบถ้วนก่อนการทำประกัน เพื่อให้เข้าใจถึงการคุ้มครองที่จะได้ และรับรองในกรณีใดบ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TVD Broker โทร. 02-666-0388

ที่มา https://www.oic.or.th/th/consumer/การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
Share to Twitter