หน้าหลัก > บทความ > ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
16 มี.ค. 2563
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การขับรถนอกจากเรื่องความสะดวกในการเดินทาง แต่การใช้รถใช้ถนนก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การโดนขโมย หรือเสียหายจากไฟไหม้ เป็นต้น ซึ่งการคุ้มครองจะแตกต่างกันออกไปตามแผนประกันรถยนต์ ซึ่งคุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ  

สำหรับบทความนี้เป็นความต่อเนื่องจาก “การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ” ซึ่งก็คือ “ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ” อันหมายถึง เป็นการซื้อประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ที่ทำด้วยความสมัครใจต่อผู้บริษัทประกันภัย (ผู้ขาย) เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรือความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อความมั่นใจตลอดการเดินทาง และบรรเทาความเดือดร้อนได้


มีความคุ้มครอง 5 ประเภท 
 1. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
  ให้ความคุ้มครองสูงสุดและครอบคลุม เมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆ คุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายทั้งผู้ขับขี่เอง และผู้โดยสาร คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อรถยนต์ และการสูญหาย ไฟไหม้รถยนต์
 2. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
  ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประเภท 1 แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์
 3. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
  ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 4. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
  ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น ในการประกันภัยประเภทนี้จำกัดจำนวนเงินไว้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งเท่านั้น
 5. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 มี 2 แบบ คือ
  1. 2+ (2 พลัส) คุ้มครองคล้ายประเภท 2 ซึ่งเพิ่มความเสียหายต่อตัวรถยนต์ในจำนวนเงินที่จำกัด จากการชนกับยานพาหนะทางบก และต้องมีคู่กรณีเท่านั้น 
  2. 3+ (3 พลัสคุ้มครองคล้ายประเภท 3 ซึ่งเพิ่มความเสียหายต่อตัวรถยนต์ในจำนวนเงินที่จำกัด จากการชนกับยานพาหนะทางบก และต้องมีคู่กรณีเท่านั้น 

ซึ่งการเลือกบริษัทประกันภัย ควรดูจาก
 • ความมั่นคงของบริษัท มีที่ตั้งชัดเจน ประวัติการบริการที่ดี โดยเฉพาะการชดใช้ค่าสินไหม และน่าเชื่อถือ 
 • มีศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกต่อการทำประกันภัย ติดต่อ และติดต่อเพื่อรับค่าสินไหมทดแทน
 • ตัวแทน นายหน้า มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการให้คำแนะนำที่ดี และสะดวกในการให้บริการ ติดต่อไม่ยาก
 • มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทำงาน พร้อมให้บริการ 

ดังนั้นการมีประกันรถยนต์กับบริษัทที่ให้การคุ้มครองดีที่สุด จะช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินของคุณไปได้มากเลยทีเดียว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TVD Broker โทร. 02-666-0388

ที่มา: https://www.oic.or.th/th/home
 
Share to Twitter