หน้าหลัก > บทความ > “ประกันภัยการเดินทาง” จำเป็นต้องทำไหม ?
11 มี.ค. 2563
“ประกันภัยการเดินทาง” จำเป็นต้องทำไหม ?
“ประกันภัยการเดินทาง” จำเป็นต้องทำไหม ?
หลายๆ คนอาจคิดว่าไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญ ทั้งยังสิ้นเปลือง แต่คุณรู้ไหมว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิดขึ้นมา การไปในที่ไกลบ้าน ไม่ใช่ประเทศของเรา ไม่ใช่ที่ที่คุ้นเคย และอาจเจอกับค่ารักษาที่แพงแพงมหาศาลอีก รวมถึงการเดินทางไปยังประเทศปลายทางที่เสี่ยงต่อโรคหรือความปลอดภัย ดังนั้นการทำประกันภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นเหมือนการป้องกันเอาไว้ก่อน ให้เกิดความอุ่นใจ และสบายใจ (ซึ่งแน่นอนว่าไม่เกิดเหตุอะไร หรือล้มป่วยจะดีที่สุด) เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครอง จะได้มั่นใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ ควรมีประกันการเดินทางคุ้มครองไว้จะสบายใจกว่า 

“การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง”
คุ้มครองผู้เอาประกันภัยทั้งในปะเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ เจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาพยาบาล หรือถูกทำร้ายร่างกาย ซึ่งจะคุ้มครองเฉพาะช่วงระยะเวลาที่เดินทางเท่านั้น โดยจะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการคุ้มครองความเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ที่บริษัทประกันภัยขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น
  • การยกเลิกการเดินทาง หรือสายการบินดีเลย์
  • กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือล่าช้า
  • ทรัพย์สินสูญหาย หรือเอกสารเดินทางสูญหาย
  • ค่ารักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลับมารักษาในประเทศ
  •  การติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริษัทประกันภัย
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง อย่าลืมทำประกันเพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองตลอดทริปกันนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TVD Broker โทร. 02-666-0388

ที่มา: https://www.oic.or.th/th/education/insurance/accident/travel
Share to Twitter