หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

     ทีวีดี โบรกเกอร์ (TVD Broker) เราคือบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยที่ให้บริการด้านความคุ้มครองที่ดีที่สุด เราเติบโตมาจากบริษัทแม่คือ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการตลาดแบบตรง เราดำเนินธุรกิจมายาวนาน ตั้งแต่ปี 2542 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เรามีฐานลูกค้ากว่า 5,000,000 ล้านคน ทำให้เราเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิต และความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี กับธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในประเทศไทย
     บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการและให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้า เกี่ยวกับประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯ จะจัดหาและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า เราหวังให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุด เราจึงร่วมงานกับบริษัทประกันภัยชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือ เพื่อเสนอความคุ้มครองที่ดีที่สุดและลูกค้าได้รับกรมธรรม์ที่ให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด

วิสัยทัศน์
     เราคือโบรกเกอร์ประกันภัยที่พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความจริงใจ และดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตรและพนักงานอย่างซื่อตรงและเป็นกันเอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “We Cover Your Risks” เราพร้อมคุ้มครองทุกความเสี่ยงของคุณ

พันธกิจ
 • เรามุ่มมั่นพัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 • เราให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว และพร้อมที่จะส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม
 • เราพร้อมที่จะส่งมอบบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ความพึงพอใจสูงสุดจากเรา
 • ใช้นวัตกรรมระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อให้ลูกค้า เข้าใจผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้น
 • บุคคลากรของเรามีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเรา
     บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ เราเลือกสรรหลากหลายประกันชีวิต ที่เหมาะสมและคุ้มค่าให้กับลูกค้าเพื่อ ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด การประกันชีวิตมีมากมากหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครอง และผลประโยชน์แตกต่างกัน
 • ประเภทสามัญ : แบบชั่วระยะเวลา / แบบตลอดชีพ / แบบสะสมทรัพย์ / แบบบำนาญ
 • ประเภทอุตสาหกรรม
 • ประเภทกลุ่ม

ประกันชีวิต (Life Insurance)
     บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน การประกันวินาศภัย คือ การประกันทุกประเภทที่นอกเหนือจากการประกันชีวิต โดยผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ผู้เอาประกันภัย หากทรัพย์สินที่ทำประกันภัยเอาไว้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากภัยต่างๆ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ การประกันวินาศภัยมีดังนี้
 • ประกันอัคคีภัย
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
 • ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
 • ประกันภัยโจรกรรม
 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่
 • ประกันภัยอื่นๆ